Pyhä kosminen eroottinen tantra

Henkimaailma -lehti: Pyhä kosminen eroottinen tantra

24.10.2002 – Asko Nummela / tantrakonsultti, hoitaja ja kouluttaja

Tantra johdattaa meidät ykseyteen. Koemme olevamme rakkaudessa yhtä kaikkien kanssa.

Kosminen eroottinen tantra on pyhää seksuaalisuutta, jossa perinteiseen itämaiseen tantraan on liitetty uuden ajan kosmiset energiat. Sen tavoitteena on seksuaalienergian hallitseminen, kosmisten yhteyksien vahvistaminen ja uusien energioiden virtauttaminen maaplaneetalle sen evoluution edistämiseksi.

"Tantra on meditaation muoto, jossa mietiskelyyn on otettu mukaan seksuaalisuus."

Tarvitsemme seksuaalisuuteemme tämän uuden energian, joka opettaa meitä kontrolloimaan sekä mieltämme että kehoamme. Ilman tatà oppia hukkaamme elämänenergiaamme ja voimme pahoin. Kosminen tantra antaa meille selityksia ja avaimia siihen, miten ratkaista jokapäiväisen elämämme ongelmat.

Olen littänyt kosmiseen tantraan kaikki ne aspektit, iota tarvitsemme henkisen kehityksen eteenpäin viemiseksi juuri tanä planetaarisen muutoksen aikana. Pääpainona ovat seksuaalisten pelkojen luomat tiedostamattomat mallit ja tukkeutumat. Tukkeutumia pyritään avaamaan eri menetelmin, jotta seksuaalienergia paäsisi virtaamaan ja mahdollistamaan vhteyden omaan korkeampaan tietoisuuteen.

Seksuaalienergia on elämän perusenergiaa, jota voimme jatkojalostaa henkiseksi toiminnaksi seksuaalisuuden avulla. Ilmenemismuotoja ovat luonnollisuus, hyväksyntä, onnen, ilon ja rakkauden kokemiseen littyvät asiat.

Mitä tantra on?

Tantra on meditaation muoto, jossa mietiskelyyn on otettu mukaan seksuaalisuus.
Mielen ja kehon hallinnan avulla pari voi kokea tavallista syvempaà nautintoa, puhdistaa ja kohottaa energioitaan.

Tantra on tie muuntaa seksuaaliset voimat puhtaaksi rakkaudeksi ja tietoisuudeksi sekä samalla välttää elinvoiman menettämistä seksuaalisessa kanssakäymisessä.

Tantra on tavallaan esiasteinen kokemus taivaallisesta litosta, nais-ja miesenergioiden yhteensulautumisesta, jossa voi tuntea olevansa kaiken luodun yläpuolella ja saada lahjana ymmärryksen ykseyden merkityksestä.

Koko kehon energiaorgasmi

Olen koonnut joukon hyväksi havaitsemia apuvälineitä ja ohjeita, joita voit kayttää sen mukaan, mitä olet asettanut tavoitteeksi tantriselle rakastelulle ja elämälle yleensä. Mitä enemmän noudatat seuraavia ohjeita, sen parempi. Elämän laatu paranee huomattavasti koko ajan samassa suhteessa, kun asioita tulee käsiteltyä. Tietenkin voit soveltaa harioituksia ja ottaa ohjeista vain sen, mikä tuntuu mukavalta, osallistua kurs-seille tai varata ajan vksityiskonsultaatioon, mikäli tunnet tarvetta henkilökohtaisen ohjauksen saamiseen.

1. Puhdistautumisosio

Puhdistautumiosio sisältãã tukosten avaamiseen ja henkiseen puhtauteen littyviä menetelmiã.
Eläinkunnan tuotteista ja vääristä malleista tukkeutunut keho puhdistetaan ja saatetaan luonnolliseen tasapainotilaan. Näin herkitstytään kokemaan ihania valtavia kosmisia energioita ja avaudutaan tantriselle rakastelulle.

Tanssi rentouttaa ja virkistää mieltä sekä puhdistaa raskaimmatkin energiat, joita meditaatiolla ei saada poistettua. Meditaatio poistaa stressiä puhdistaen hienojakoisemmat energiat, avaten sisäisen maailmamme aarrearkun, luoden yhteyden korkeampien ulottuvuuksien kanssa.

Eroottinen hieronta puhdistaa ja avaa patoumia sekä virkistää ja rentouttaa. Erotiikassa on tärkeä oppia olemaan sinut itsensä kanssa.

Kannattaa tehdä töitä, jotta pystyy hyväksymään alastomuutensa ja seksuaalisuutensa, sillä 90 prosenttia peloista kumpuaa seksuaalisuudesta. Se selittää osaltaan myös psykosomaattisten sairauksien alkuperän, joten on hyvin tärkeä selvittää oma seksuaalisuutensa. Sen avulla voidaan vapautua kielteisten kokemusten, kieltojen ja synnin pauloista sekä edetä henkisellä tiellä.

Ruokavalio tulee muuttaa ottamalla kasvis- ja/tai kalatuotteet lihatuotteiden tilalle. Tämä on ensimmäinen toimenpide joka sinun kannattaa tehdä, jos olet tosissasi kosmisen tantran suhteen, sillä lihan eläinenergia saa meissä aikaan eläimellisyyttä ja tietoisuuden selvää laskemista.

Emme voi vapautua peloistamme tai kokea taivaallisia energioita, jos jatkuvasti otamme eläinenergioita itseemme. Ne yksinkertaisesti valtaavat meidät ja tantrinen rakkaus jää kokematta.

Lihan eläinenergia luo muun muassa paineita miehen siemensyöksyyn ja näin ensimmäinen askel jää ottamatta, samoin seuraavat.

Värienergioilla visualisointi, positiiviset ajatusmallit, NLP eli Neuro Linquistic Programming yms. harjoitukset, joita voidaan tehdä meditaatioharjoitusten yhteydessä tai sitten erikseen toteutettuna harjoituksena.

Tämän tyyppisten harjoitusten tärkein pointi on uusien positiivisempien ajatusmallien ajaminen aivoihin eli ohjelmien päivittäminen paremmilla versioilla.

2-3. Harjoitus- ja rakasteluosio

Erilaiset harjoitukset valmistelevat kokemaan rakastelussa tapahtuvat energiavirrat ja niiden liikkeet välillänne sekä luovat pohjaa henkisille tuntemuksille, kuten rakkauden ja ekstaasin kokemiselle.

Hengitysharjoitukset ovat tärkeä osa tantraa, sillä ilman oikeanlaista hengitystä energia ei nouse ja sen muutaminen ylempiin keskuksiin rakkauden, onnen ja orgasmin tuntemiseksi ei tahdo onnistua. Tantra on kokonaisuus, jossa vaikutaa hyvin moni aspekti. Niihin kaikkiin kannattaa kiinnittää huomiota sekä tehdä henkisiä harjoituksia.

Rakastelulihaharjoitukset PC-lihasten kunnossa pysymiseksi. Juuri rakastelulihakset ovat länsimaisen kulttuurin huonoimmin hoidetut lihasryhmät, vaikka rakastelumme ajallisesti onkin maailman kärkiluokkaa.

Tämä ei kuitenkaan riitä, ellei lihaksia treenata lantiopohjan lihaksia vahvistavilla harjoituksilla, kuten esim. vatsatanssista tutuilla lantionpyörityksillä tai pc-lihasjumpalla.

Naiset voivat harjoitella lantionpohjan lihaksia myös pienten kuulien avulla, jotka pyrkivät tipahtamaan vaginasta. Näin oikeat lihakset löytyvät automaattisesti.

Lihasjumppa tuottaa mielihyvähormoneja, auttaa virtsankarkailuun ja eturauhasvaivoihin sekä parantaa rakastelua huomattavasti.

Kehostaan huolehtiville löytyy erilaisia hierontaliikkeitä, joilla voidaan kiinteyttää, kasvattaa rintoja tai penistä hyvin luonnollisella tavalla. Hieronnat parantavat erilaisia kehon vaivoja ja saavat energiat virtaamaan paremmin.

Masturbointi tai rakastelu energioiden tuntemiseksi ja havaitsemiseksi. Monia asioita on helpompi opiskella ensin yksin ja vasta sitten partnerin kanssa, sillä seksuaaliset asiat ovat arvaamattomia ja niiden yhteydessä voi tulla vastaan yllättäviäkin asioita.

Tantrisia asentoja erilaisten tunnetilojen eli energioiden kokemiseksi. Rakastelussa energia liikkuvat tai kiertävät eri suuntiin ja rakasteleva pari voi aistia ja tuntea niiden liikkeet. Asentoja vaihtelemalla ja kokeilemalla löytyy sopivimmat ja parhaimmat asennot, joissa aistimukset ja energian nousu voidaan maksimoida. Joissakin asennoissa on hyvin nuorentava energia ja toisissa taas voi olla hyvin puhdistava tai virkistävä.

4. Henkinen osio

On hyvin tarkeää ottaa huomioon tantran henkinen puoli ja mitä kaikkea se pitãä sisällään. Kuten tiedetään, tantralla on hyvin henkinen päämäärä, enkä tarkoita tällä mitään erityistä uskontoa, vaan sitä mihin tantra meidät johtaa. Se johtaa meidät lopulta henkiseen yhdentymiseen ja ylösnousemukseen sekä tietoisuuden, rakkauden ja onnen tulemiseen ja kokemiseen elämässämme.

Siinä on kaikki aspektit, jotka kuuluvat ihmisen normaaliin henkiseen kasvuun ohjaten hänet hienovaraisesti kohti vapautta, totuutta ja harmoniaa.

Tarkeãä tantrassa on myös harmonisen ympäristön luominen rakastelutilaan. Tavoitteena on seksuaalienergian hallintaan ottaminen ja oman elämän hallitseminen niin, että halutessamme pystymme "ratsastamaan tikerillä".

Energioiden muuntaminen sydämen tasolle avaa meidät kokemaan entistä suurempia ja autuaampia rakkauden tiloja. Se johdattaa meidät ykseyden tajuamiseen eli sihen, että koemme rakkaudessa olevamme yhtä kaikkien kanssa.

Mitä tantra antaa?

Kinnostuessaan tai valitessaan uuden tien on hyvin tärkeä tietää, mihin se johtaa. Sikaa säkissä en kehoita valitsemaan, joten suosittelen kokeileman kaiken omassa elämässä ja keskustelemaan muiden tantraa harrastaneiden kanssa. Se auttaa vakuuttumaan tantran hyödyistä.
Perinteisen länsimaisen seksuaalikasvatuksen mukaan normaaliin seksiin kuuluu ejakuloiminen jokaisessa orgasmissa. Tällainen ajattelutapa hukkaa seksuaalienergiaa valtavasti.

Mies menettãä jokaisessa kontrolloimattomassa ejakulaatiossaan paljon energiaa, keskimääräinen rakastelu kuluttaa 25 - 40 % miehen energiavaroista. Energia poistuu sperman mukana, joten on tärkeä oppia kontrolloimaan siemensyöksyjaän, jotta voi rakastella energiaa menettämättä. Potenssin taso nousee ja Viagra käy luonnostaan tarpeettomaksi.

Voit muuntaa tämän energian korkeampia chakroja eli keskuksia kohti. Ohjatessasi täman energian ylöspäin se ravitsee sinua ja avaa sydäntäsi kokemaan yhä suurempia ja autuaampia rakkauden tiloja. Tastä seuraa orgasmien tason tuntuva nousu ja orgasmit tulevat hyvin voimakkaina ja tiheään tahtiin. Merkittävin ero tapahtuu miehellä, kun hän kokee orgasmit. Samoin nainen voi nauttia monista pitkistä orgasmeista peräkkäin.

Nainen hyötyy miehen energiavaraston kasvusta ja saa paljon voimakkaampia ja pidempiä orgasmeja kuin ennen. Sen seurauksena henkinen hyvinvointi kasvaa ja tuo mukanaan kehon luonnollisen muodon eli hoikkuuden, terveyden ja tasapainon. Mitä muuta ihminen enää kaipaa? Toisen tantrikon, mitäpä muuta. Molemmat hyötyvät tantrisesta rakastelusta - ei muuta kuin kokeilemaan.

Teksti: Asko Nummela
Julkaistu: Henkimaailma -lehti
Julkaisuajankohta: 24.10.2002

osta verkkokaupasta

Verkkokaupasta löydät tantrisia palveluita ja tuotteita, kirjoja yms.

tantra palvelupuhelin
Asko Nummela neuvoo ja opastaa

Asko Nummela

Tantrakonsultti / hoitaja / kouluttaja

040 526 0713
asko@numfidea.fi